Väl inarbetat slakteri till salu
Nässlanders Slakteri i Nyland utanför Kramfors är ett slakteri med många kunder och ständig expansion.
Ägare Lars-Åke Nässlander startade slakteriet för sex år sedan och har arbetat med slakt sedan han var 14 år. Nässlanders Slakteri startade han som ett nödslakteri där man sköt på gården och transporterade till slakteriet. Efter nya regler i EU 2006 då man måste bränna alla nödslaktade djur gjorde Lars-Åke om företaget till ett vanlig slakteri. På slakteriet arbetar två slaktare, en som kör djurbil och en sköter kontoret.

Slakteriet hämtar djur från en radie med 20 mils omkrets runt Umeå, Östersund och Sundsvall. Djuren hämtas på kvällen och får stå i ladugården över natten innan de slaktas på morgonen. Nu behöver ladugården byggas ut för att kunna ta emot det ökade antalet djur som slakteriet får ta emot efter att slakteriet i Skellefteå lagts ner. Samtidigt har Lars-Åke så smått börjat fundera på att trappa ner efter mer än trettio år i branschen.
- Finns där en seriös och intresserad köpare som vill driva slakteriet vidare är jag öppen för diskussion.

Nässlanders Slakteri

Bransch:
Slakteri

Telefon: 070-32 68 281
Fax: 0612-220 16

Adress:
Nässlanders Slakteri
Rassö 2544
87052 Nyland

| 13 SENASTE FÖRETAGEN